Fotos von Johann Bartonek .....Dank an Cornel Gruber!Weidenthal im August 2009

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler Kirche

Feier am 15. August 2009 - Renovierung Weidenthaler KircheZurück zur Auswahl
Zurück zur Auswahl